8 Mayıs 2008

KTÜ'de PANEL...

Karadeniz Teknik Ünüversitesi (KTÜ) Trabzon. Fen Edebiyet Fakültesi öğretim üyesi sayın: Doç.Dr. Sevgi KOLAYLI gecen hafta (27 nisan 2008 Pazar) ARICILIK VE ARI ÜRÜNLERİ konulu paneli düzenledi. Benimde davet edildiğim panelde açılış konuşmasını ve oturum başkanlığını Doç.Dr.Sevgi KOLAYLI hocam yaptı.

Panelde sırasıyla; Açılış Konuşması Doç. Dr. Sevgi KOLAYLI (KTÜ), Doç. Dr. Murat KÜÇÜK (KTÜ), Yük.zir.müh. Gülten BULUT Ordu Arıcılık Araştırma Müdürü “Arı ürünlerinde ilaç kalıntılarında sınırlamalar”, Selahattin GÜNEY “Arı ürünleri üretim teknikleri”, Dr. Cemalettin BALTACI “Bal analizleri ve Standardizasyon”, İdris ÇEVİK “Pazarlama ve İhracat”, Zekeriya AYDIN Trabzon İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı“Arıcılık Kayıt Sistemi”, Oktay YILDIZ “Projeler ve Destekler”, konularında katılımcılara bilgiler verdiler.
Yapılan konuşmaların ardından Akşam yemeği için Maçka ilçesinde bulunan Zigana dağına çıktık, oradaki güzelliği anlatmak imkansız ama yolunuz düşerse uğramadan geçmeyin.
Sevgi hocama ve değerli eşi İlyas hocam dünya tatlısı çoçuklarına ve konuştuğumuz herkese bize gösterdikleri sıcak ilgi ve güler yüzlerinden dolayı saygılarımı iletiyorum.
ARICILIK VE ARI ÜRÜNLERİ PANELİ SONUÇ BİLDİRGESİ
27 Nisan 2008 tarihinde KTÜ Osman Turan Kültür Merkezinde akademisyen, üretici, esnaf ve arıcılık tedarikçi firmalarının katıldığı “ARICILIK VE ARI ÜRÜNLERİ” konulu panelin sonucunda şu bildirge kaleme alınmıştır.
* Türkiye’de yüksek olan bal maliyetlerinin düşürülmesi için kovan başına düşen bal miktarının artırılması gerekmektedir. Bu ancak doğru ve tekniğine uygun arıcılıkla mümkün olup, bu doğrultuda yoğun eğitimler düzenlenmelidir.
*Bal ithalatı en kısa sürede durdurulmalıdır.
*Üreticiler diğer Avrupa ülkelerindeki destekler de göz önüne alınarak desteklenmelidir.
*Üreticilerin birlikler ve/veya şirketler nezdinde gruplaşmaları teşvik edilmelidir.
*Balın ve diğer arı ürünlerinin sağlık alanındaki rolü vurgulanarak kişi başına düşen bal tüketiminin artırılması teşvik edilmelidir.
*Alternatif tıptaki kullanım alanları bilimsel ortamlarda araştırılmalı, akademik düzeydeki arı ürünleri konulu çalışmalara hız verilmelidir.
*Bal dışındaki diğer arı ürünlerinin üretimi teşvik edilmelidir.
*Arıcılık kayıt sistemi hızlı bir şekilde oturtulmalıdır.
* Arıcılıkta ilaç kullanımına dikkat edilmeli,sertifikalı ilaçlar kullanılmalı, kalıntı bırakan ilaçlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
* Gezginci arıcının nakliye girdisinin düşmesi için çiftçilere sağlanan ucuz mazot arıcıya da sağlanmalıdır.
* Arıcılar/arıcı birlikleri üretim tesisleri kurmaları için proje geliştirmeli, geliştirdikleri projelere ilişkin yararlanabilecek fonlardan (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı –Kırsal kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi; AB fonları; Dünya Bankası fonlar vs…) faydalanmalıdır.
* Piyasada mevcut hileli arı ürünlerinin ilgili Bakanlık ve Kontrol laboratuarlarında incelenmesi ve kamu oyuna teşhiri sağlanmalıdır.
*Bal dışındaki diğer arı ürünlerine de teşvik verilmeli, verilecek teşvikler ürünlerin kaliteleri doğrultusunda değerlendirilerek verilmelidir.
*Ülkemizde mevcut arıcılık potansiyeli Göz önüne alınarak Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde “Arı ve Arı Ürünleri Araştırma Merkezi” kurulması yönünde bir çalışma yapılmalıdır.
Doç. Dr. Sevgi KOLAYLI - KTÜ. Kimya Bölümü, Biyokimya Anabilim dalı
Doç. Dr. Murat KÜÇÜK - KTÜ. Kimya Bölümü, Biyokimya Anabilim dalı
Dr.Cemalettin BALTACI-Trabzon İl Kontrol Laboratuvarı
Öğr.GörOktay YILDIZ - Giresun Üniversitesi-Şebinkarahisar MYO.,Gıda Teknolojisi Prog.
Gülten BULUT - Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü
Selahattin GÜNEY- Zonguldak İli Arı Yetiştiricileri Birliği
Zekeriya AYDIN -Trabzon ili Arı Yetiştiricileri Birliği
Avni HALİLOĞLU - Doğu Karadeniz İhracatcılar Genel Sekreterliği üyesi

4 yorum:

UĞUR KIRAN dedi ki...

Sayın başkanım,düzenlenen panelde ortaya konulan önemli noktalar var.Ülkemiz yöneticilerinin dikkatini ne derece bu konuya çekmeyi başardı bu panel sonuçlarını önümüzdeki yıllarda göreceğiz.Ortaya konulan tüm sorunların büyük küçük demeden tüm arıcıları ilgilendirdiği bir gerçek ve ivedilikle çözüm getirilmesi gerekiyor.Ben biliyorumki bir çok arıcı halen kolay ve geleneksel olmasından dolayı kalıntı bırakan ilaçlar kullanıyor, arıcılar bırakın yeni destkeleri eskileri bile kaldırılmış vaziyette; ben geçtiğimiz günlerde destekleme konusunu sordum belki bir çuval şeker parası alırım diye malesef belli ırk arıları korumak maksatlı tüm destekler kaldırılmış durumda.Arıcılıkla ilgili birliklerin arıcılar için en ufak bir faaliyet yaptıklarını sanmıyorum, aidat toplama konusu bunun dışında tabi.Hileli bal ürünlerine siz kaç yıllık arıcı olarak bugüne kadar hiç engel olunabilecek bir çalışma yapıldıgını gördünümüzmü?
Kısacası bu ülkede arıcılık yapılıyor ama benim şahsi fikrim hobi amaçlı yapanlar hadi kendilerince bu işin masraf tarafına pek önem vermiyorlar ama büyük çapta arıcılık yapanlar için gerçekten durum kötü. Çevremde gördüğüm arıcıların bir çoğunu kovanlarının içi boş durumda ve yeniden ve gerçeğe en yakın kayıt sistemi oluşturularak gerçek rakamların ortaya çıkması gerekir bence.En önemliside arı ırklarımızın gen yapılarının yabancı ilim adamlarının eline geçmemesi ve mevcut ırklarımızın ne olursa olsun iyi korunması. saygılar, iyi çalışmlar

ilhami uyar dedi ki...

Sevgili başkanım sorunların masaya yatırılması ,yüksek sesle konuşulması,bilimadamları,akademisyenlerce dillendirilmesi problemlerin çözüleceğine,diğer ülkelerdeki gibi desteklemelerin günlük şartlara uygun yapılacağını,istenmeyen durumlarda veya felaketlerde yanımızda birilerinin bulunacağına inancımı son derece kuvvetlendiriyor.Konuda geçen maddeler son derece önemli,sonradan gelen nesillerin dünya ile entegrasyonu için yapılması mutlaka gereken işler,dillendirdiğiniz ve masaya yatırdığınız için düzenleyenlere,konuşmacılara ve katılımcılara saygılar sunuyor başarılar diliyorum.

Adsız dedi ki...

Sevgili Ballı Baba,
Türkiye de arıcılığa yaptığın bu büyük katkılarından dolayı sana ne kadar teşekkür etsek azdır Mesleğini o kadar güzel icra ediyorsun ki senin sayende bizlerde arıcı olduk Geçtiğin her yerde iz bırakıyorsun Umarım senin bu çabaların layık olduğu değeri görür
Doç Dr Sevgi KOLAYLI
KTU

Adsız dedi ki...

Sayın Selahattin Bey,
İzninizle ben de size “Ballı Baba” olarak hitap etmek istiyorum. Bence bu isim size çok yakışıyor. Sitenizden arıcılık üzerine yaptığınız profesyonel çalışmaları izliyordum. KTÜ’de düzenlenen panelde yaptığınız konuşmanın, benim gibi bir çok kişiyi etkilediğini biliyorum. Hani bazı insanlar işini çok iyi yapabilir. Ama karşı tarafa iyi aktaramayabilir. Siz işinizi çok iyi yapmanızın yanı sıra çok iyi de aktarıcısınız. Bu “Pratik Zekanızdan” kaynaklanıyordur. Konuşmanız sonrası, eminim salonda arıcı olmayan çoğu kişi benim gibi arıcılık yapmak istemiştir. Ayrıca bir çok kişi yalnız sizin katılacağınız bir toplantının daha KTÜ’de yapılmasını istiyor. Arıcılığa verdiğiniz önem için teşekkürler. Sizin gibi işini iyi yapan insanların sayısının artması dileğiyle. İşlerinizde kolaylıklar dilerim.
Doç. Dr. Mualla Yalçınkaya
KTÜ, Jeodezi ve Fotog. Müh. Böl., Trabzon