16 Mayıs 2009

2009 YILI ARICILIK DESTEKLEMESİ...

Geçtiğimiz yıl başalayan AKTİF KOLONİ DESTEKLEMESİ için bu yıl yeni Tebliğ yayınlandı. Tüm arıcılarımıza hayırlı olsun. Desteklenmeden faydalanabilmek için mutlaka ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ üyesi olmak ve Arı Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olmak gerekiyor, bu nedenle şimdiye kadar üye olmayan veya arıcılığa yeni başlayan arkadaşlarımız zaman kaybetmeden işlerini yapmaları gerekiyor.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İpek Böceği ve Arı Yetiştiriciliği Desteklemeleri

Arı yetiştiriciliğinin desteklenmesi

MADDE 10 – (1) Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, en az otuz adet arılı kovana sahip birlik üyesi arıcılara, aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde koloni başına destekleme ödemesi yapılır. Bingöl, Bitlis, Siirt ve Kırklareli illerinde geleneksel olarak eski tip koloni ile geçimini sağlayan üreticiler, ilde oluşturulacak komisyonun uygun bulması durumunda eski tip koloni için desteklemeden faydalandırılır.
a) Destekleme ödemesinden yararlanacak arıcılar, arılığın bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğüne 15/5/2009 ile 15/7/2009 tarihleri arasında aşağıdaki belgelerle başvuruda bulunur;
1) Dilekçe (Ek-1),
2) Arılık ve Koloni Bildirim Formu (Ek-2),
3) Arıcı kayıtlı olduğu il/ilçe dışında müracaat ediyor ise Arı Konaklama Belgesi ve Yurtiçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu,
b) İl/ilçe müdürlükleri, destekleme talebinde bulunan üreticilerin işletmelerini 15/5/2009 ile 15/10/2009 tarihleri arasında arılıkta inceleyerek "Arılık ve Koloni Tespit Tutanağı"nı (Ek-3) düzenler. Bağlı bulunduğu ili dışında başvuruda bulunan gezginci arıcılar için tespit tarihi bitimi ise 30/9/2009’dur. İl/ilçe müdürlükleri gezginci arıcıların desteklemeye konu olan belgelerin (Dilekçe, Arılık ve Koloni Bildirim Formu, Arılık ve Koloni Tespit Tutanağı, Arı Konaklama Belgesi ve Yurt içi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu) asılları veya onaylı suretlerini üreticinin işletme adresinin kayıtlı bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne 5/10/2009 tarihine kadar gönderir.
c) Arıcının kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlükleri, AKS'den alınan birliklere göre düzenlenen "Koloni Hak Ediş Belgesi"ni (Ek-4) 26/10/2009 ile 10/11/2009 tarihleri arasında on iş günü süre ile il/ilçe müdürlüklerinde askıya çıkarır.
ç) Arıcının kayıtlı olduğu ilçe müdürlükleri desteklemeye konu belgeleri, icmal ekinde en geç 16/11/2009 tarihine kadar il müdürlüğüne gönderir.
d) İl müdürlükleri tarafından alınan belgeler kontrol edilip onaylandıktan sonra düzenlenen "Koloni Destekleme İcmali"nin (Ek-5) en geç 23/11/2009 tarihine kadar onaylı (ıslak imzalı) bir sureti TÜGEM'e, ayrıca excel ortamında aricilik@tarim.gov.tr adresine gönderilir.
e) AKS sisteminin yürütücüsü Bakanlık ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğidir. AKS'ye üye olmak isteyen bal üreticileri birliği üyeleri adına il/ilçe müdürlüklerince sistemden işletme açılacaktır. Bal üretici birliği üyelerinin AKS'ye arılık ve koloni girişleri, arı yetiştiricileri il birlikleri veya gerekirse Bakanlık talimatı ile il/ilçe müdürlükleri tarafından yapılacaktır.
f) Aktif arı koloni desteklemesine konu olacak kovan sayısı, işletme başına en fazla bin adettir. Bal üretici birliklerinin tüzel kişilik olarak AKS'ye kayıt olmaları durumunda bu sayı aranmaz.

Hiç yorum yok: